Tuesday, November 25, 2014

Financiranje iz EU fondova u razdoblju 2014-2020

Pretpristupni IPA programi , za razdoblje 2007-2013. godine od ulaska Hrvatske u EU, zamijenjeni su strukturnim fondovima, punim nazivom EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI tj. ESI fondovi.
Strukturni fondovi u službi su Kohezijske politike Europske unije kojom se želi postići ujednačeni razvoj svih dijelova zajednice i održivi razvoj. Kroz strukturne fondove financiraju se razvojni projekti s ciljem smanjivanja razlike u stupnju razvijenosti pojedinih regija i poboljšanja konkurentnosti.
Za ostvarenje ovog cilja, Hrvatskoj su na raspolaganju slijedeći ESI fondovi:
  • Europski fond za regionalni razvoj (European Regional Development Fund, ERDF)
  • Europski socijalni fond (European Social Fund, ESF)
  • Kohezijski fond (Cohesion Fund, CF)
  • Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (European Agricultural Fund for Rural Development, EARDF)
  • Europski pomorski i ribarski fond (European Maritime and Fisheries Fund, EMFF)

U razdoblju 2014. - 2020. Hrvatskoj je iz europskih strukturnih i financijskih fondova na raspolaganju ukupno 10,423 milijardi eura od čega je 8,397 milijardi eura namijenjeno ulaganju u rast i radna mjesta.
Dakle, dostupna sredstva iz strukturnih i Kohezijskog fonda koja su na raspolaganju Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju Europske unije od 2014. do 2020. godine iznose oko 8 milijardi eura.
Tu su i sredstva iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj – fonda iz kojeg će dostupno nešto više od 2 milijarde eura u istom razdoblju.


No comments:

Post a Comment