Friday, January 9, 2015

Najveći izazov ženama poduzetnicama i dalje je financiranje: olakšajmo ženama da pokrenu i unaprijede vlastiti posao

Prvo dobre vijesti: 25% trgovačkih društava u većinskom je vlasništvu žena, dok su žene vlasnice 33% obrta, nije loše s obzirom je 2008. godine bilo tek 18% žena poduzetnica. Ukupno u Hrvatskoj “vlada” 50.000 poduzetnica, a trend je pozitivan, te se sve viša žena odlučuje na otvaranje vlastitog businessa.

Osim toga, podaci Europske unije pokazuju da se žene samozapošljavaju tri puta češće nego muškarci. Od 100 nezaposlenih pet je muškaraca i 15 žena koje će pokrenuti postao. O tome treba voditi računa jer bi poticanje samozapošljavanja žena u Hrvatskoj moglo dovesti do 20.000 novih radnih mjesta.

Međutim, žensko je poduzetništvo još uvijek opterećeno različitim preprekama, što onima koje muče i njihove muške kolege (nelikvidnost, težak pristup financijama, složen regulatorni okvir, siva ekonomija, općenito urušavanje gospodarstva), što onima specifičnim, povezanim općenito s karakteristikama ženskoga poduzetništva (nedovoljna podrška društva u organizaciji obiteljskog života, tradicionalna shvaćanja o ulozi žena, otežan pristup znanjima i vještinama).

Koje su mogućnosti otvorene za žene poduzetnice trenutno u Hrvatskoj, saznajte na susretu kojeg organizira Info Puls u srijedu, 21. siječnja 2014. Budući je broj mjesta ograničen prijavite se što prije.

Važno je znati da su žene emotivno izdržljivije i otpornije na frustracije kakve donosi suvremeno radno okružje. Posjeduju veću samokontrolu, nisu brzoplete i iskazuju veću stabilnost u stavovima. Žene vide problem dublje i logičnije s više analitike, te su u skladu s time njihove odluke sporije ali racionalnije i kvalitetnije. Nije naodmet podsjetiti da žene poduzetnice kreću u manje financijske poduhvate, manje riskiraju, ali su radna mjesta koja otvaraju žene poduzetnice trajnija i stabilnija. Karakteristično je da je u tvrtkama gdje su žene vlasnice bilo manje otpuštanja i da su djelatnici aktivnije uključeni u operativno rješavanje problema.

Ženama ne nedostaje hrabrosti i obrazovanja, ali žene su opreznije. Biti poduzetnica ne znači raditi osam sati na dan. To znači cjelodnevni angažman i zato je ženama potrebna velika podrška obitelji.
Poduzetnice posebno ističu potrebu jačeg umrežavanja žena na svim razinama te međusobnu razmjenu informacija i znanja. Naglašavaju kako poduzetnički pothvati žena zaslužuju potpore državnih, regionalnih i lokalnih vlasti, međunarodnih organizacija i projekata, te ih je potrebno posebno izdvojiti, pomagati im i mjeriti njihove učinke.


Ne zaboravimo i da Europska Unija prepoznaje veliki potencijal u ženama poduzetnicama. U priopćenju Europske komisije za Europski parlament, Vijeće, Europski gospodarski i socijalni odbor i Odbor regija ''Akcijski plan za poduzetništvo 2020'', žene poduzetnice se posebno tretiraju te se kaže da ''žene (...) predstavljaju veliki poduzetnički potencijal u Europi. Kod uspostavljanja i pokretanja tvrtke, žene se suočavaju s više poteškoća od muškaraca, uglavnom u pristupu financijama, obuci, umrežavanju, i usklađivanju radnih i obiteljskih obveza. Potencijalne žene poduzetnice bi trebale biti svjesne programa poslovne podrške te raznih mogućnosti financiranja.'.'

No comments:

Post a Comment