Tuesday, January 27, 2015

Što je ukratko KOHEZIJSKA POLITIKA & EUROPA2020


Nova tj. reformirana  KOHEZIJSKA POLITIKA (pokrenuta 2010. g.) ključna je za provedbu strategije Europa 2020, a reforme su provedene da bi se zajamčilo pametno ulaganje sredstava iz njih. U možda najvećoj reformi tih fondova (ESI FONDOVA) pravila jamče da će se novac usmjeravati u prioritetna ulaganja u skladu s jasnom strategijom koja je dogovorena između zemalja članica i Europske komisije.

Prioriteti strategije Europa 2020.g. su pametan, održiv i uključiv (inkluzivan) rast ,što znači da će se u narednim godinama glavnina sredstava iz javnog proračuna EU ulagati u obrazovanje, istraživanje, inovacije (pametan rast), ekonomiju s niskom emisijom co2(održiv rast) , stvaranje radnih mjesta , smanjivanje siromaštva (uključiv rast).

Koliko će sredstava biti uloženo na razini EU?

Kohezijska politika će u razdoblju od 2014. do 2020. uložiti 351 milijardi eura u gradove i regije Europske unije:
• otprilike 63,4 milijardi eura (iz Kohezijskog fonda) bit će uloženo u prioritetne transeuropske pro-
metne veze i ključne infrastrukturne projekte zaštite okoliša;
• najmanje 26,7 milijarde eura financirat će ulaganja u gospodarstvo s niskim udjelom ugljika;
• najmanje 80,3 milijardi eura bit će dodijeljeno za ulaganja u sklopu Europskog socijalnog fonda.


Dakle kroz strategiju Europa 2020, koja se definira kao strategija za pametan, održiv i uključiv rast, izdvojena su tri prioriteta. Pametan bi se rast trebao ostvariti razvojem ekonomije utemeljene na znanju i inovacijama, a održiv rast temeljio bi se na promicanju ekonomije koja učinkovitije iskorištava resurse, odnosno koja je zelenija i konkurentnija. Uključiv rast podrazumijeva podržavanje ekonomije s visokom stopom zaposlenosti koja donosi društvenu i teritorijalnu povezanost. 


Slikovni prikaz pogledajte na infografici, a u prilogu preuzmite Strategiju Europa 2020.No comments:

Post a Comment