Tuesday, March 24, 2015

Pitanja i odgovori iz Poduzetničkog impulsa 2015.

Poduzetnički impuls 2015. - Program poticanja poduzetništva i obrta – namijenjen je razvoju i povećanju konkurentnosti hrvatskih malih i srednjih poduzetnika. Kako smo već i pisali program ove godine iznosi 4,37 milijardi kuna, te će se ukupno 88 posto financirati sredstvima iz proračuna EU pa je i „najizdašniji program“od 2012. godine od kada se  počeo provoditi.
N a stranici HAMAG-BICRO-a  objavljena ukupno 93 pitanja vezano uz programe Jačanje konkurentnosti prerađivačke industrije  i  Jačanje konkurentnosti uslužnih djelatnosti
Poduzetničkog impulsa 2015., čiji se prijave zaprimaju od 30.03.2015. do 13.04.2015. godine.

Pitanja i pripadajući odgovori sortirani po slijedećim kategorijama:
Podnošenje prijave na javni poziv
Prihvatljivi podnositelji prijave
Postupak dodjele bespovratnih potpora
Broj zaposlenih podnositelja prijave
Djelatnost podnositelja prijave
Uvjeti za podnošenje prijave
Poduzetnik početnik – uvjeti za podnošenje prijave
Utvrđivanje partnerskih i povezanih subjekata s podnositeljem prijave
Obvezna dokumentacija i skupna izjava
Dodatni bodovi
Projektni prijedlog
Prihvatljivi troškovi i trošak osoblja
Namjenski utrošak dodijeljenih sredstava
Tablica proračuna projektnog prijedloga


Pogledajte niže navedene odgovore koje smo izdvojili, a komplet svih objavljenih možete preuzeti ovdje u pdf-u.

1. Kada mogu predati prijavu na Javne pozive objavljene na Vašim mrežnim stranicama?
Prijavu možete predati od 30.03.2015. do 13.04.2015. godine isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom u zatvorenoj omotnici na adresu navedenu u točki 8. Javnog poziva.
2. Mogu li ponovno podnijeti prijavu u drugom krugu, ako sam odbijen ili odbačen u prvom krugu?
Podnošenje prijave na oba kruga objavljenog javnog poziva nije moguće.
3. Mogu li se prijaviti na Javne pozive ako nisam u sustavu PDV-a?
Gospodarski subjekt koji nije u sustavu PDV-a je prihvatljiv podnositelj prijave na sve Javne pozive.
4. Moje poduzeće bilo je u mirovanju, a ponovno sam ga aktivirao 2015. godine. Jesam li prihvatljiv prijavitelj? Ako niste ostvarili nikakve prihode/primitke u 2014. godini te niste imali najmanje prosječno jednog zaposlenog djelatnika u 2014. godini, tada ne zadovoljavate uvjete Javnog poziva.
5. Ulaze li u izračun broja zaposlenih i zaposlenici mojih partnerskih i povezanih poduzeća?
Izračun broja zaposlenih vrši se sukladno Preporuci Europske komisije 2003/361/EC od 6. svibnja 2003. godine, dakle u zbroj ulaze i podaci partnerskih i povezanih poduzeća.
Referentna godina je 2014., osim kod onih Podnositelja prijave koji prelaze granične vrijednosti broja zaposlenika ili financijskih rezultata. Veličina takvih Podnositelja prijave će se definirati sukladno vrijednostima tijekom dva uzastopna računovodstvena razdoblja.
Vodič kroz definiciju MSP-a možete pronaći OVDJE.
6. Ako imam registriranu djelatnost pripreme usluživanja hrane i pića, jesam li prihvatljiv prijavitelj na program Jačanje konkurentnosti uslužnih djelatnosti?
Jeste, neprihvatljiva je samo djelatnost i projektni prijedlog koji se odnosi na pripremu i usluživanje isključivo pića.
7. Prošle godine dodijeljena mi je bespovratna potpora u okviru Poduzetničkog impulsa za 2014. godinu. Projekt još uvijek nije završen, mogu li podnijeti prijavu na Javne pozive ove godine?
Projekt iz 2014. godine mora biti u cijelosti proveden, bespovratna potpora  u cijelosti opravdana i Završni izvještaj o provedbi projekta prihvaćen od strane HAMAG-BICRO-a da bi se mogla podnijeti prijava na Javne pozive u 2015. godini.
8. Mora li poduzetnik početnik poslovati s dobiti/dohotkom u 2014. godini?
Iznimno poduzetnici početnici ne moraju poslovati s dobiti/dohotkom u 2014. Godini
9. Za koja partnerska i povezana poduzeća moram dostaviti financijska izvješća s iskazanim brojem zaposlenih, ukupnim prihodima i ukupnom aktivom?
Za sva partnerska i povezana poduzeća koja su u sustavu prijave poreza na dohodak i za sva partnerska i povezana poduzeća koja su registrirana izvan Republike Hrvatske (potreban prijevod traženih podataka na hrvatski jezik).
10. Moram li za trošak plaće dostaviti platne liste?
Da, u fazi provjere proračuna bit će obvezno dostaviti platne liste za svakog člana tima za kojeg se traži sufinanciranje plaća. Bit će potrebno dostaviti životopise (obrazac Europass) i platne liste za prethodnih 6 mjeseci onih djelatnika za čije plaće se traži sufinanciranje u okviru projektnog prijedloga
11. U Javnom pozivu je navedeno da se dodatni bodovi dodjeljuju subjektima malog gospodarstva u vlasništvu žene poduzetnice najmanje godinu dana do dana objave Javnog poziva. Ja sam poduzetnica početnica i moje poduzeće je registrirano manje od godinu dana, mogu li ostvariti dodatne bodove? Možete, onim poslovnim subjektima koji su registrirani manje od godinu dana i u kojima nije bilo promjena u vlasničkoj strukturi od dana osnivanja (a koje se odnose na više od 50% vlasništvo žene) također će biti dodijeljeni dodatni bodovi u ovoj kategoriji.
12. Dobio sam potporu od HZZ-a, mogu li za istu namjenu tražiti bespovratna sredstva HAMAG-BICRO-a? Neće se prihvaćati projektni prijedlozi Podnositelja prijave koji su za istu namjenu i za iste aktivnosti dobili bespovratna sredstva iz drugih programa u okviru nacionalnog proračuna i drugih javnih izvora, javnih fondova Europske unije i izvan Europske unije.
13. Je li trošak nabavke broda prihvatljiv trošak?
Nabavka vozila i ostalih prijevoznih sredstava nije prihvatljiv trošak. Prihvatljiva su ona “vozila” koja su dio proizvodnog procesa i koja imaju funkciju radnog stroja (poput viličara). Sva ostala prijevozna sredstva, pa tako i ona koja služe u svrhu transporta, nisu prihvatljiv trošak.
14. Jesu li prihvatljivi troškovi koji su nastali u 2014. godini?
Svi troškovi nastali prije predaje prijave na Javni poziv nisu prihvatljivi troškovi.
15. Upisuju li se u Tablicu proračuna projektnog prijedloga cijene s uračunatim PDV-om ili cijene  bez PDV-a? S obzirom na to da trošak PDV-a nije prihvatljiv trošak, u Tablicu proračuna projektnog prijedloga upisuju se cijene bez PDV-a.

No comments:

Post a Comment