Tuesday, February 24, 2015

Natječaji Ministarstva turizma - Konkurentnost turističkog gospodarstva

Ministarstvo turizma objavilo  23. veljače 2015. godine Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava programa „Konkurentnost turističkog gospodarstva“.

Potpora je to ulaganjima u diversifikaciju ponude, internacionalizaciju poslovanja, održivi razvoj, inovativne i nove destinacijske turističke proizvode, korištenje novih IT i komunikacijskih tehnologija i sl., namijenjenim očuvanju radnih mjesta, novom zapošljavanju, rastu i razvoju turističkog gospodarstva.

Budžet od ukupno 24.194.000 kuna namijenjen je za sufinanciranje projekata razvoja malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma.
Potencijalni prijavitelji su subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), seljačka domaćinstva (OPG koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge), fizičke osobe tj. privatni iznajmljivači.

Program dodjele bespovratnih potpora sastavljen je od tri mjere:
A - Povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, diversifikacija poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih tehnologija i poboljšanje socijalne uključenosti;
B - Razvoj posebnih oblika turizma;
C - Internacionalizacija i međunarodna prepoznatljivost.
Javni je poziv otvoren do 30. ožujka 2015. godine, a više informacija o natječaju „Konkurentnost turističkog gospodarstva“ pronađite na stranicama Ministarstva turizma http://www.mint.hr/default.aspx?id=7936


No comments:

Post a Comment